Употребне дозволе

Štampa
Kategorija: Uncategorised
Datum objavljivanja
Autor Super User Pogodaka: 1503

Регистар аката обједињене процедурe-Употребне дозволе

 

Решење, "МПМ Техника Плус", broj ROP-PRP-1643-IUP-12/2017, (353-444/2017), од датума 28.12.2017. ДОКУМЕНТ

Решење, Шалипуровић Владан, број ROP-PRP-39328-IUP-1/2017, (353-442/2017), од датума 25.12.2017. ДОКУМЕНТ

Решење, Капиџић Рукија, број ROP-PRP-38619-IUP-1/2017, (353-437/2017), од датума 15.12.2017. ДОКУМЕНТ

Решење, Карахоџић Решид, број ROP-PRP-20355-IUP-1/2017, (353-388/2017), од датума 22.09.2017  ДОКУМЕНТ

Решење, "ЕС Комерц" д.о.о. број ROP-PRP-26211-IUP-1/2017, (353-378/2017), од датума 05.09.2017  ДОКУМЕНТ

Решење, "ЕС Комерс" д.о.о., број ROP-PRP-20837-IUP-1/2016, (353-332/16) ДОКУМЕНТ

Решење, ИНЕКС Соколица, број ROP-PRP-20355-IUP-1/2016, (353-329/16) ДОКУМЕНТ

Решење, Кријешторац Рифат, број ROP-PRP-11474-IUP-1/2017, (353-279/17) ДОКУМЕНТ

Решење, Кријешторац Рифат, број ROP-PRP-10350-IUP-3/2017, (353-310/17) ДОКУМЕНТ

Решење, "МПМ Техника" д.о.о., број ROP-PRP-1643-IUP-7/2017, (353-260/17) ДОКУМЕНТ

Решење, СПЦ, број ROP-PRP-5092-IUP-1/2017, (353-247/17) ДОКУМЕНТ

Решење, "Alpha bank", број ROP-PRP-4154-IUP-1/2017, (353-246/17) ДОКУМЕНТ

Решење, "ЕС Комерс" д.о.о., број ROP-PRP-33868-IUP-1/2016, (353-222/16) ДОКУМЕНТ

Решење, "Делта Фриго" СЗТР, број ROP-PRP-32264-IUP-1/2016, (353-208/16) ДОКУМЕНТ

Решење, Хурић Бешир, број ROP-PRP-3138-IUP-1/2016, (351-2/16) ДОКУМЕНТ

Решење, 15 АВГУСТ ДОО, број ROP-PRP-7187-IUP-1/2016, (351-21/16) ДОКУМЕНТ

Решење, Карагоџић Решид, број ROP-PRP-16472-IUP-1/2016, (351-83/16)  ДОКУМЕНТ

Решење, ИНЕКС Соколица, број ROP-PRP-20040-IUP-3/2016, (353-143/16) ДОКУМЕНТ

 Решење, ЈП Дирекција за изградњу Пријепоље, број ROP-PRP-25966-IUP-1/2016, (351-156/16)  ДОКУМЕНТ

Закључак, "Truck Friend" d.o.o., број ROP-PRP-4239-IUP-1/2016, (353-8/16)  ДОКУМЕНТ

Закључак, Брашанац Новак, број ROP-PRP-4239-IUP-1/2016, (353-5/16)  ДОКУМЕНТ

Решење, Мушкић Јусуф, број ROP-PRP-3130-IUP-1/2016, (353-3/16)   ДОКУМЕНТ

Решење, Хурић Бешир, број ROP-PRP-3138-IUP-1/2016, (353-2/16)  ДОКУМЕНТ

Решење, Вараклић Горан - "МГД" д.о.о., број 351-525/15  ДОКУМЕНТ

Закључак, Секулић Стана, број 351-438/15   ДОКУМЕНТ

Решење, Вулетић Радојко, број 351-442/15   ДОКУМЕНТ

Решење, Пурковић Данијела, број 351-458/15   ДОКУМЕНТ

Решење, Срна Сузана и Вељовић Фатма, број 351-239/15   ДОКУМЕНТ

Решење, Стршевић Шериф, број 351-216/15-2   ДОКУМЕНТ

Закључак, Љујић Радован, број 351-239/15  ДОКУМЕНТ